Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Lillesand har reduserte åpningstider grunnet korona-situasjonen. De har en egen vakttelefon for ekstraordinære henvendelser knyttet til nødbolig/nødhjelp og for veiledning om søkeprosess. Den er bemannet mandag, onsdag og torsdag mellom 12.00 og 13.30. Tlf. 922 65 581.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa , 4858 ARENDAL

Organisasjonsnummer

994007726

Kontornummer

0926

Publikumsmottak

Lillesand

Vestregate 7, 4790 LILLESAND

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag 12:00 - 14:00
Fredag stengt