Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Lillesand har stengt grunnet korona-situasjonen. De har en egen vakttelefon for ekstraordinære henvendelser knyttet til nødbolig/nødhjelp og for veiledning om søkeprosess. Den er bemannet hver dag mellom 12.00 og 15.00. Tlf. 922 65 581.

Postadresse

Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL

Telefaks

37 41 97 91

Organisasjonsnummer

994007726

Kontornummer

0926

Publikumsmottak

Lillesand

Vestregate 7, 4790 LILLESAND

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Stengt grunnet korona-situasjonen. Se mer informasjon lenger oppe.
Tirsdag stengt Stengt grunnet korona-situasjonen. Se mer informasjon lenger oppe.
Onsdag stengt Stengt grunnet korona-situasjonen. Se mer informasjon lenger oppe.
Torsdag stengt Stengt grunnet korona-situasjonen. Se mer informasjon lenger oppe.
Fredag stengt Stengt grunnet korona-situasjonen. Se mer informasjon lenger oppe.