Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Sosiale tjenester


Kontoret har stengt publikumsmottaket pga Korona-viruset. Oppfølging og timeavtaler gjennomføres per telefon.

Husk at du kan søke om økonomisk sosialhjelp digitalt hele døgnet.

Søknad om sosialhjelp ved papir mellom 12.00-13.00 mandag til fredag. Avlukke fra inngangspartiet åpent.

Vakttelefon nødhjelp og midlertidig bolig mellom 12.00 og 14.00. Tlf: 41 32 11 05

Postkasse utenfor inngangspartiet og inne i avlukket.

Postadresse

Postboks 28 , 3407 TRANBY

Organisasjonsnummer

890229972

Kontornummer

0626

Publikumsmottak

Tranby

Dølasletta 3, 3408 TRANBY

Spesielle åpningstider
18.03.2020 stengt Publikumsmottaket er midlertidig stengt.
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt