Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Fra og med mandag 15. juni vil NAV Levanger gradvis gjenåpne sitt publikumsmottak. Dette innebærer at det igjen vil være mulig å komme innom mottaket uten avtale. Publikumsmottaket vil være bemannet som ved ordinær drift.

På grunn av smitteverntiltak vil innerdøra til mottaket fortsatt være stengt, men det er montert en ringeklokke i yttergangen som skal benyttes, dersom man ønsker seg inn.
Åpningstider er mandag, onsdag og fredag i tidsrommet 10.00 – 12.00.

Det vil fortsatt være mulig å kontakte oss på telefonnummer 40 63 82 90.
Denne linjen er åpen alle hverdager mellom 10.00 – 12.00.

Vi oppfordrer fortsatt til bruk av selvbetjeningsløsninger på nav.no. Du kan også søke om sosial stønad digitalt fra nav.no.

Postadresse

Postboks 24 , 7601 LEVANGER

Telefaks

74 73 20 71

Organisasjonsnummer

993046248

Kontornummer

1719

Publikumsmottak

Gjensidigegården

Jernbanegata 11, 7600 LEVANGER

Åpningstider
Mandag 10:00 - 12:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Tirsdag stengt Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Onsdag 10:00 - 12:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Torsdag stengt Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Fredag 10:00 - 12:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.