Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 100 , 2659 DOMBÅS

Organisasjonsnummer

990229112

Kontornummer

0511

Publikumsmottak

Dombås Senter

Dombås Senter, 2660 DOMBÅS

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Onsdag stengt Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Torsdag 10:00 - 14:00 Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.
Fredag stengt Åpent for planlagte og avtalte samtaler 08.00-15.30.