Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret har innført besøkskontroll pga Korona-viruset. Vennligst benytt denne kontaktinformasjonen inntil nærmere beskjed
Vårt beredskapsnummer er:
41246248

Kl. 12.00-14.00

SPESIELLE ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00 tilgjengelig kontor for publikum etter avtale.

ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag
Besøkskontroll innført for samtaler med veileder

Postadresse

Postboks 483, 9790 KJØLLEFJORD

Telefaks

78 38 95 11

Organisasjonsnummer

994842234

Kontornummer

2022

Publikumsmottak

Kjøllefjord

Strandvegen 179, 9790 KJØLLEFJORD

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt se info på denne side i forbindelse med korona
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt