Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontoret har innført besøkskontroll pga Korona-viruset. Vennligst benytt denne kontaktinformasjonen inntil nærmere beskjed
Vårt beredskapsnummer er:
41246248

Kl. 12.00-14.00

SPESIELLE ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00 tilgjengelig kontor for publikum etter avtale.

ÅPNINGSTIDER
Mandag-fredag
Besøkskontroll innført for samtaler med veileder

Postadresse

Postboks 483 , 9790 KJØLLEFJORD

Telefaks

78 38 95 11

Organisasjonsnummer

994842234

Kontornummer

2022

Publikumsmottak

Kjøllefjord

Strandvegen 179, 9790 KJØLLEFJORD

Åpningstider
Mandag stengt se info på denne side i forbindelse med korona
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt