Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Sammenslått kontor:
NAV Larvik og NAV Lardal

Begrenset åpningstid grunnet korona og vekterstreik.

Postadresse

Postboks 188 , 3251 LARVIK

Telefaks

33 51 34 01

Organisasjonsnummer

993622699

Kontornummer

5303

Publikumsmottak

Larvik

Jegersborggata 4, 3256 LARVIK

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Kun åpent for selvbetjening og forhåndsavtalte timeavtaler
Tirsdag 12:00 - 14:00 Kun åpent for selvbetjening og forhåndsavtalte timeavtaler
Onsdag 12:00 - 14:00 Kun åpent for selvbetjening og forhåndsavtalte timeavtaler
Torsdag 12:00 - 14:00 Kun åpent for selvbetjening og forhåndsavtalte timeavtaler
Fredag 12:00 - 14:00 Kun åpent for selvbetjening og forhåndsavtalte timeavtaler