Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Som følge av koronasituasjonen har NAV Kvænangen midlertidig stengt for publikum.

Det er opprettet eget telefonnummer for sosialtjenesten, og søknader om sosialhjelp.

Telefon: 468 57 782

Telefonene er betjent i tidsrommet 09.00 – 14.00

Postadresse

Postboks 93, 9169 BURFJORD

Organisasjonsnummer

994110128

Kontornummer

1943

Publikumsmottak

Rådhuset

Gárgu 8, 9169 BURFJORD

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt se info i forb m korona
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt