NAV Kvænangen - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Telefonnummer til sosiale tjenester og søknad om sosialhjelp.
Telefon: 468 57 782
Telefonene er betjent mandag – fredag mellom kl. 09.00 – 15.00

Postadresse

Postboks 93, 9169 BURFJORD

Organisasjonsnummer

994110128

Kontornummer

1943

Publikumsmottak

Rådhuset

Gárgu 8, 9169 BURFJORD

Spesielle åpningstider

12.03.2021stengt
15.03.2021stengt

Åpningstider

Mandagstengtmøter etter avtale
Tirsdag10:00 - 13:00
Onsdagstengtmøter etter avtale
Torsdag10:00 - 13:00
Fredagstengtmøter etter avtale