Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Telefonnummer til sosiale tjenester og søknad om sosialhjelp.
Telefon: 468 57 782
Telefonene er betjent mandag – fredag mellom kl. 09.00 – 15.00

Postadresse

Postboks 93 , 9169 BURFJORD

Organisasjonsnummer

994110128

Kontornummer

1943

Publikumsmottak

Rådhuset

Gárgu 8, 9169 BURFJORD

Åpningstider
Mandag stengt møter etter avtale
Tirsdag 10:00 - 13:00
Onsdag stengt møter etter avtale
Torsdag 10:00 - 13:00
Fredag stengt møter etter avtale