NAV Kvæfjord - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Hans Egedes veg 5, 9475 BORKENES

Organisasjonsnummer

994478192

Kontornummer

1911

Publikumsmottak

Borkenes

Hans Egedes veg 5, 9475 BORKENES

Åpningstider

Mandag10:00 - 14:00
Tirsdagstengt
Onsdag10:00 - 14:00
Torsdagstengt
Fredag10:00 - 14:00