Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Ved akutt behov for nødhjelp, kontakt:
Høgli på 41274830
Bøe på 41278784
Berg på 47285198

Postadresse

Nedre Rudsvei 3 , 3536 NORESUND

Telefaks

31 02 92 51

Organisasjonsnummer

994005448

Kontornummer

0622

Publikumsmottak

Lensmannsgården

Lensmannsgården, 3536 NORESUND

Spesielle åpningstider
15.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt