Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Nav vil være tilgjengelig for akutt nødbolig og nødhjelp på innbyggertorgene på Nodeland og på Tangvall samt i Gyldengården klokka 10.00–14.00.

Informasjon fra Kristiansand Kommune

Postadresse

Postboks 2564 Parken , 4678 KRISTIANSAND S

Organisasjonsnummer

996671224

Kontornummer

1001

Publikumsmottak

Kristiansand S

Gyldenløves gate 23, 4611 KRISTIANSAND S

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Redusert åpningstid grunnet korona-situasjonen.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Redusert åpningstid grunnet korona-situasjonen.
Onsdag 10:00 - 14:00 Redusert åpningstid grunnet korona-situasjonen.
Torsdag 10:00 - 14:00 Redusert åpningstid grunnet korona-situasjonen.
Fredag 10:00 - 14:00 Redusert åpningstid grunnet korona-situasjonen.