Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 143 , 3791 KRAGERØ

Organisasjonsnummer

994477706

Kontornummer

0815

Publikumsmottak

Oppfølging av brukere under 30 år - Talenthuset

Frydensborgveien 17, 3770 KRAGERØ

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Timeavtaler og drop-in
Tirsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler og drop-in
Onsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler og drop-in
Torsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler og drop-in
Fredag 10:00 - 14:00 Timeavtaler og drop-in

Oppfølging av brukere over 30 år - Kirkegata

Kirkegata 14, 3770 KRAGERØ

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00 Timeavtaler mellom 9-10 og 14-15. Drop in fra 10-14.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler mellom 9-10 og 14-15. Drop in fra 10-14.
Onsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler mellom 9-10 og 14-15. Drop in fra 10-14.
Torsdag 10:00 - 14:00 Timeavtaler mellom 9-10 og 14-15. Drop in fra 10-14.
Fredag 10:00 - 14:00 Timeavtaler mellom 9-10 og 14-15. Drop in fra 10-14.