Telefon

22 82 20 00

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Kontroll vest har avdeling i Stavanger og i Bergen.

Kontroll vest, avdeling Bergen:
Postboks 6248, 5893 Bergen

Postadresse

Postboks 2024 , 4394 SANDNES

Telefaks

52 04 94 21

Kontornummer

4511