Telefon

22 82 20 00

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Tlf videokonferanse: 21 55 14 95

Kontroll vest, avdeling Bergen:

Postboks 6248, 5893 Bergen
Besøksadresse: C. Sundts gate 29, 5893 Bergen

Postadresse

Postboks 32, 4064 STAVANGER

Telefaks

52 04 94 21

Kontornummer

4511