NAV Kontroll Styringsenhet - kontorinformasjon

Telefon

22 82 20 00

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 6944 St. Olavs Plass, 0130 OSLO

Telefaks

21 06 86 81

Kontornummer

4500