NAV Kontaktsenter Trøndelag Trondheim - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

https://www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Når du ringer 55 55 33 33 kommer du til NAV Kontaktsenter. Vi kan hjelpe deg med de fleste henvendelser enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer eller spørsmål om rettigheter og plikter. .

Postadresse

Postboks 2973 Sluppen, 7438 TRONDHEIM

Kontornummer

4116

Publikumsmottak