NAV Kontaktsenter Sogn og Fjordane - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

https://www.nav.no/person/kontakt-oss/nb/

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Når du ringer 55 55 33 33 kommer du til NAV Kontaktsenter. Vi kan hjelpe deg med de fleste henvendelser enten det gjelder utbetalinger, meldekort, skjemaer eller spørsmål om rettigheter og plikter.

Postadresse

Sognefjordvegen 56, 6863 LEIKANGER

Kontornummer

4114