Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 103 , 2201 KONGSVINGER

Organisasjonsnummer

994107593

Kontornummer

0402

Publikumsmottak

Kongsvinger

Rådhusplassen 14, 2212 KONGSVINGER

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for planlagte samtaler 09.00 til 14.30.
Tirsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 09.00 til 14.30.
Onsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 09.00 til 14.30.
Torsdag stengt Åpent for planlagte samtaler 09.00 til 14.30.
Fredag stengt Åpent for planlagte samtaler 09.00 til 14.30.