Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I forbindelse med koronasituasjonen:

NAV Klepp-Time er stengt for møter uten avtale for å forebygge og begrense smitte av koronavirus.
Kontakt oppnås gjennom dialog i aktivitetsplan direkte til veileder, eller chat og «skriv til oss» på www.nav.no. Timeavtaler gjennomføres i all hovedsak på telefon eller digitalt.

For de som ikke har mulighet for å henvende seg til oss digitalt kan papirsøknader på sosialhjelp hentes inne i gangen hos NAV Klepp-Time mellom klokken 09.00 og 16.00 mandag til fredag. Det er også mulighet til å skrive beskjeder og legge post i postkasse i samme tidsrom.

Vi er også tilgjengelig på telefon fra klokken 12.00 - 14.00:

Sosiale tjenester: 902 38 750

Permitterte: 412 80 633

Postadresse

Postboks 144, 4358 KLEPPE

Organisasjonsnummer

994476998

Kontornummer

1120

Publikumsmottak

NAV Klepp-Time

Kjøpmannsbrotet 5, 4352 KLEPPE

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt