Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 144 , 4358 KLEPPE

Organisasjonsnummer

994476998

Kontornummer

1120

Publikumsmottak

NAV Klepp-Time

Kjøpmannsbrotet 5, 4352 KLEPPE

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte møter fra kl 08.00-15.30
Tirsdag stengt Åpent for avtalte møter fra kl 08.00-15.30
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter fra kl 08.00-15.30
Torsdag 12:00 - 14:00 Åpent for avtalte møter fra kl 08.00-15.30
Fredag stengt Åpent for avtalte møter fra kl 08.00-15.30