Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Klageinstans Vest behandler klage- og ankesaker på områdene sykepenger, pensjon, grunn- og hjelpestønad, gravferdsstønad, supplerende stønad og barnebidrag.

Postadresse

Postboks 6245 Bedriftssenter , 5893 BERGEN

Organisasjonsnummer

891078072

Kontornummer

4294