Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Klageinstans Sør behandler klage- og ankesaker på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, tiltak, tiltakspenger, tilleggs stønader, behovsvurdering (navl. § 14a) og erstatningssaker.

Postadresse

Postboks 644 Lundsiden , 4606 KRISTIANSAND S

Organisasjonsnummer

885137652

Kontornummer

4250