Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Klageinstans Øst behandler klage og ankesaker på områdene arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, hjelpemidler og barnebidrag.

Postadresse

Postboks 2435, 3104 TØNSBERG

Organisasjonsnummer

991078053

Kontornummer

4293