Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Klageinstans Øst behandler klage og ankesaker på områdene arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, hjelpemidler og barnebidrag.

Postadresse

Postboks 2435 , 3104 TØNSBERG

Organisasjonsnummer

991078053

Kontornummer

4293