NAV Klageinstans Oslo og Akershus - kontorinformasjon

Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 7028 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Organisasjonsnummer

991078061

Kontornummer

4291

Publikumsmottak