Telefon

21 07 17 30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Klageinstans Nord behandler klage- og ankesaker på områdene barnetrygd, barns sykdom, enslige forsørgere, uførepensjon, tvungen forvaltning og klager fra NAV Innkreving på gebyr og motregning.

Postadresse

Postboks 2363 , 9271 TROMSØ

Organisasjonsnummer

991078096

Kontornummer

4295