Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I forbindelse med korona har NAV Karlsøy opprettet egen lokal kontakttelefon:406 32 467 hvor bruker får hurtig svar. Fysiske møter kan også avtales.

Post til NAV kan legges i kommunens postkasse ved ytterdøra. Dette gjelder også søknader om økonomisk sosialhjelp. Søknadsskjema finner du på karlsoy.kommune.no. Husk konvolutt, og merk med «NAV».

Du kan kontakte oss på andre måter:
• dialog i digital aktivitetsplan,
• skriv-til-oss-funksjonen på nav.no, eller


Vi ringer deg gjerne opp, eller vi kan lage et videomøte med deg. Du kan delta i videomøte fra nettbrett, pc eller smarttelefon.

Postadresse

Hansnes , 9130 HANSNES

Organisasjonsnummer

894250402

Kontornummer

1936

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 9130 HANSNES

Åpningstider
Mandag stengt se egen info på denne side i forbindelse med koronasituasjonen
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt