NAV Karasjohka/Karasjok - kontorinformasjon

Postkassen ved inngangsdøren kan brukes til innlevering av søknad om sosialhjelp.