Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Det kan gjøres timeavtaler med oppmøte i kommunehuset i Verran

Postadresse

Postboks 2530 , 7729 STEINKJER

Telefaks

74 73 23 51

Organisasjonsnummer

991371133

Kontornummer

1702

Publikumsmottak

Lokasjon Steinkjer

Kongens gate 39, 7713 STEINKJER

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Tirsdag stengt Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Torsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 08.00-15.30.

Lokasjon Snåsa

Sørsivegen 6, 7760 SNÅSA

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Tirsdag stengt Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Torsdag stengt Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530

Lokasjon Inderøy

Vennalivegen 10, 7670 INDERØY

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Tirsdag stengt Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Onsdag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Torsdag stengt Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530
Fredag 12:00 - 14:00 Timeavtaler i tidsrommet 0800-1530