NAV Indre Salten - kontorinformasjon

NAV Indre Salten betjener kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn.

Mer informasjon om åpningstider til publikumsmottak ved lokasjonene finner du nedenfor.

Det oppfordres til fortsatt å benytte telefon via NAV kontaktsenter 55 55 33 33 eller digitale tjenester via nav.no.

Oppfølging og timeavtaler vil bli gjennomført ved avtalt oppmøte, per telefon eller over videomøter (alle hverdager 0900-1500).

Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no

Det kan søkes om sosialhjelp via nav.no.
Alternativt finnes søknadsskjema om kommunal sosialhjelp på kommunens nettside.

Det er postkasse ved samtlige lokasjoner hvor dokumenter kan leveres.