NAV Indre Østfold - kontorinformasjon

Kontoret har åpent for timeavtaler, og telefonsamtaler, utenfor åpnings-/ drop-in-tiden. To publikums-pc'er er også tilgjengelig mellom klokka 09:00 - 15:00

nav.no er åpent hele døgnet, og det oppfordres til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre. En veileder vil besvare spørsmålene dine innen kort tid.

NAV Indre Østfold har digital søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no/okonomisk-sosialhjelp

Søknadskjemaer for økonomisk sosialhjelp finnes også på alle fem innbyggertorgene i kommunen.

Har du søkt økonomisk sosialhjelp vil du få et vedtak/ brev, der det står når du kan forvente utbetaling. Faller utbetalingsdatoen på en helg/ helligdag, skjer utbetaling dagen før helg/ helligdag.

Nødhjelp utbetales til konto, eller du kan få et krone-/ gavekort.

Utbetalingsdatoer for andre ytelser fra NAV finner du på nav.no/utbetalingsdatoer

Alle henvendelser som gjelder flyktningsituasjonen i Ukraina, og ukrainske flyktningers hjelpebehov, betjenes av Migrasjonssenteret i Indre Østfold kommune. Telefonnummer: 40033058. Åpningstiden på telefon er mandag, onsdag og fredag fra kl. 09.00-11.30.