Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Indre Fosen har lukket sitt mottak (for ad - hoc) i Leksvik.

Mottak i Rissa er åpent for oppmøte uten avtale mandag, onsdag, fredag 1200 - 1400.

Vi oppfordrer alle til å vurdere behovet for å møte opp fysisk på NAV-kontoret. Vi vil være behjelpelig med å ta møter på telefon og video. I tillegg oppfordres det til å bruke de mulighetene man har for å kontakte oss digitalt gjennom Ditt NAV og aktivitetsplan.

Postadresse

Postboks 23 , 7101 RISSA

Organisasjonsnummer

991381775

Kontornummer

5703

Publikumsmottak

Rissa

Rådhusveien 13, 7100 RISSA

Åpningstider
Mandag 12:00 - 14:00 Åpent for ad-hoc oppmøte
Tirsdag undefined - undefined KUN MED FORHÅNDSAVTALE
Onsdag 12:00 - 14:00 Åpent for ad-hoc oppmøte
Torsdag undefined - undefined KUN MED FORHÅNDSAVTALE
Fredag 12:00 - 14:00 Åpent for ad-hoc oppmøte