Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Hvis du har behov for å snakke med din veileder ta kontakt via Ditt NAV.

Vi oppfordrer alle til å benytte våre digitale løsninger: nav.no, Ditt NAV, Aktivitetsplan, chat m.m.

Informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no og på Ibestad kommune sine hjemmesider.
Vi oppfordrer alle som har behov for å søke sosiale tjenester eller sosialhjelp om å søke digitalt.

Dersom du ikke er digital finner du søknadskjema på Ibestad kommune sin nettside og i NAV-kontorets publikumsmottak. Du kan sendes søknad i posten, levere søknad i åpningstiden eller etter avtale legge søknad i postkasse på utsiden av NAV-kontoret.

Ved søknad om nødhjelp/krisehjelp (mat/bolig) oppfordres du til å kontakte NAV Ibestad før du søker - enten på telefon 55553333 eller møte opp i åpningstiden.

Hvis du ikke får kontakt med din veileder via Ditt NAV og har behov for annen bistand fra NAV som haster, må du ringe 55553333.

Postadresse

Postboks 116 , 9450 HAMNVIK

Organisasjonsnummer

994478214

Kontornummer

1917

Publikumsmottak

Helse- og Sosialsenteret

Nøysomheten 95, 9450 HAMNVIK

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag 10:00 - 14:00
Fredag stengt