NAV Hyllestad - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Her finner du informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav

Alle som nå er permittert og skal registrere seg som arbeidssøker kan bruke følgende oppskrift:

Steg 1: Registrer deg som arbeidssøker på nav.no, seinest første permitteringsdag.
Steg 2: Søk om dagpenger.
Steg 3: Send meldekort hver 14. dag.
Steg 4: Følg saken din på DittNAV.

Postadresse

Lifjordvegen 7, 6957 HYLLESTAD

Organisasjonsnummer

994476513

Kontornummer

1413

Publikumsmottak

Hyllestad kommunehus, 2.etg

Lifjordvegen 7, 6957 HYLLESTAD

Åpningstider

MandagstengtKun åpent for forhåndsavtalte timer
Tirsdagstengt
OnsdagstengtKun åpent for forhåndsavtalte timer
Torsdag12:00 - 14:00
FredagstengtKun åpent for forhåndsavtalte timer