NAV Hvaler - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Fordi rådhuset er stengt på Hvaler, er også NAV Hvaler stengt for drop-in og samtaler.
Ta kontakt med din veileder på telefon eller digitalt.

Fysisk møte kan avtales pr telefon, dersom det er helt nødvendig.

Postadresse

Storveien 32, 1680 SKJÆRHALDEN

Organisasjonsnummer

993619558

Kontornummer

0111

Publikumsmottak

Skjærhalden

Storveien 32, 1680 SKJÆRHALDEN

Spesielle åpningstider

13.03.2020stengtPublikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.

Åpningstider

Mandag12:00 - 15:00Timeavtaler også utenom åpningstiden
Tirsdag12:00 - 15:00Timeavtaler også utenom åpningstiden
OnsdagstengtÅpent pr. telefon. Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag12:00 - 15:00Timeavtaler også utenom åpningstiden
Fredag12:00 - 15:00Timeavtaler også utenom åpningstiden