Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Fordi rådhuset er stengt på Hvaler, er også NAV Hvaler stengt for drop-in og samtaler.
Ta kontakt med din veileder på telefon eller digitalt.

Fysisk møte kan avtales pr telefon, dersom det er helt nødvendig.

Postadresse

Storveien 32 , 1680 SKJÆRHALDEN

Telefaks

69 01 05 21

Organisasjonsnummer

993619558

Kontornummer

0111

Publikumsmottak

Skjærhalden

Storveien 32, 1680 SKJÆRHALDEN

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.
Åpningstider
Mandag 12:00 - 15:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden
Tirsdag 12:00 - 15:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden
Onsdag stengt Åpent pr. telefon. Timeavtaler også utenom åpningstiden.
Torsdag 12:00 - 15:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden
Fredag 12:00 - 15:00 Timeavtaler også utenom åpningstiden