Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Torget 9 , 2090 HURDAL

Organisasjonsnummer

994672436

Kontornummer

0239

Publikumsmottak

Hurdal

Torget 9, 2090 HURDAL

Spesielle åpningstider
13.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt fom. 13. mars 2020 og inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for timeavtaler 08-15.
Tirsdag 10:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08-15.
Onsdag stengt Åpent for timeavtaler 08-15.
Torsdag 10:00 - 14:00 Åpent for timeavtaler 08-15.
Fredag stengt Åpent for timeavtaler 08-15.