Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Vakttelefon 413 49 857 for akutte henvendelser er bemannet fra 10:00 - 12:00.

Når du ringer 55 55 33 33 kommer du til NAV kontaktsenter.
Ønsker du å snakke med din veileder vil NAV kontaktsenter sette over samtalen eller sende en beskjed om at veileder ringer deg tilbake innen 2 arbeidsdager.

Bruk selvbetjeningsløsningene.
På "Ditt NAV" kan du blant annet se dine utbetalinger, sende meldekort, beregne din pensjon, endre kontonummer, beregne foreldrepenger og bidrag.

Postadresse

Postboks 96 , 3191 HORTEN

Organisasjonsnummer

991369295

Kontornummer

0701

Publikumsmottak

Horten

Apotekergata 16, 3187 HORTEN

Spesielle åpningstider
25.09.2020 stengt
Åpningstider
Mandag 12:00 - 13:00
Tirsdag 12:00 - 13:00
Onsdag 12:00 - 13:00
Torsdag 12:00 - 13:00
Fredag 12:00 - 13:00