Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Vakttelefon for sosiale tjenester 41274625

Postadresse

Viksveien 30 , 3530 RØYSE

Organisasjonsnummer

991369740

Kontornummer

0612

Publikumsmottak

Røyse

Viksveien 30, 3530 RØYSE

Spesielle åpningstider
15.03.2020 stengt Publikumsmottaket er stengt inntil videre.
Åpningstider
Mandag stengt Selvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15
Tirsdag stengt Selvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15
Onsdag stengt Selvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15
Torsdag stengt Selvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15
Fredag stengt Selvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15