NAV Hole - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Vakttelefon for sosiale tjenester 41274625

Postadresse

Viksveien 30, 3530 RØYSE

Organisasjonsnummer

991369740

Kontornummer

0612

Publikumsmottak

Røyse

Viksveien 30, 3530 RØYSE

Spesielle åpningstider

15.03.2020stengtPublikumsmottaket er stengt inntil videre.

Åpningstider

MandagstengtSelvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15
TirsdagstengtSelvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15
OnsdagstengtSelvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15
TorsdagstengtSelvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15
FredagstengtSelvbetjeningsløsningene kan benyttes 9-15