NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark-Sandefjord - kontorinformasjon

Besøksadresse

Borgeskogen 39, 3160 STOKKE

Epost

nav.hot.vestfoldogtelemark.sandefjord@nav.no

Telefon

40 70 28 07

Åpningstider telefon: 09.00-15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 09.00-15.00

Postadresse

Postboks 2241, 3103 TØNSBERG

Kontornummer

4707