Besøksadresse

Stakkevollvegen 49-51, 9010 TROMSØ

Telefon

40 70 28 19

Åpningstider telefon: kl. 09.00-14.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende: kl. 09.00-14.30

Postadresse

Postboks 2024 , 9265 TROMSØ

Kontornummer

4719