Besøksadresse

Bedriftsvegen 46, 3735 SKIEN

Epost

nav.hot.vestfold.og.telemark.skien@nav.no

Telefon

40 70 28 08

Åpningstider telefon: 09.00 - 15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 09.00 - 15.00

Postadresse

Postboks 2861 Kjørbekk , 3702 SKIEN

Kontornummer

4708