NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken - kontorinformasjon

Besøksadresse

Gamle Tindlund vei 3, 1718 GREÅKER

Epost

nav.hot.ost-viken@nav.no

Telefon

40 70 28 01

Åpningstider telefon: 09.00-1500

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 08.00-15.00

Postadresse

Postboks 173, 1720 GREÅKER

Kontornummer

4701