NAV Hjelpemiddelsentral Vestland-Bergen - kontorinformasjon

Besøksadresse

Kokstaddalen 35, 5257 KOKSTAD

Epost

nav.hot.vestland.bergen@nav.no

Telefon

40 70 28 12

Åpningstider telefon: 10.00-14.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Åpningstider besøkende: 09.00-14.30

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland (Bergen)

Postadresse

Postboks 121 Kokstad, 5863 BERGEN

Kontornummer

4712