NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum - kontorinformasjon

Besøksadresse

Hamarvegen 112, 2406 ELVERUM

Epost

nav.hot.innlandet.elverum@nav.no

Telefon

40 70 28 04

Åpningstider telefon: 09.00-14.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

På grunn av koronapandemien tar vi kun imot besøk etter forhåndsavtale. For øvrig henvises du til å ta kontakt med din kommune.

Tolketjenesten i Innlandet

Akutt reparasjon av hjelpemidler

Lokal side for NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet

Postadresse

Postboks 401, 2418 ELVERUM

Kontornummer

4704

Publikumsmottak