NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken - kontorinformasjon

Besøksadresse

Buskerudveien 126, 3027 DRAMMEN

Epost

nav.hot.vest-viken@nav.no

Telefon

40 70 28 06

Åpningstider telefon: 09.00-15.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Buskerudveien 126, 3027 DRAMMEN

Kontornummer

4706