NAV Hjelpemiddelsentral Agder-Arendal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Holthes vei 1, 4848 ARENDAL

Epost

nav.hot.agder.arendal@nav.no

Telefon

40 70 28 09

Åpningstider telefon: kl. 10.00-14.00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

Teknisk ordrekontor
Telefon: 40 63 72 45 (08.00-15.30)
Teknisk ordrekontor e-post: nav.hot.agder.arendal.teknisk@nav.no

Tolketjenesten i Agder

Akutt reparasjon av hjelpemidler

NAV Bilsenter Sørvest-Norge

Lokal side for NAV Hjelpemiddelsentral Agder

Postadresse

Holthes vei 1, 4848 ARENDAL

Kontornummer

4709

Publikumsmottak