Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Helsehuset, Prestagarden 15 , 4130 HJELMELAND

Organisasjonsnummer

893264582

Kontornummer

1133

Publikumsmottak

Helsehuset

Prestagarden 15, 4130 HJELMELAND

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30
Tirsdag 10:00 - 12:00 Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30
Torsdag 10:00 - 12:00 Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30
Fredag stengt Åpent for avtalte møter kl. 09.00-15.30