Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kommunehuset , 3692 SAULAND

Organisasjonsnummer

993264024

Kontornummer

0827

Publikumsmottak

Kommunehuset

Kommunehuset, 3692 SAULAND

Åpningstider
Mandag stengt lukk dør inntil vidare pga sykdom
Tirsdag stengt lukk dør inntil vidare pga sykdom
Onsdag stengt lukk dør inntil vidare pga sykdom
Torsdag stengt lukk dør inntil vidare pga sykdom
Fredag stengt lukk dør inntil vidare pga sykdom