Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Kommunehuset, 3692 SAULAND

Organisasjonsnummer

993264024

Kontornummer

0827

Publikumsmottak

Kommunehuset

Kommunehuset, 3692 SAULAND

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag 09:00 - 15:00 Timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for timeavtaler fra kl. 09.00 til kl. 15.00.
Onsdag 09:00 - 15:00 Timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for timeavtaler fra kl. 09.00 til kl. 15.00.
Fredag 09:00 - 15:00 Timeavtaler.