Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I forbindelse med koronasituasjonen:
NAV Hillevåg og Hinna er stengt for møter uten avtale for å forebygge og begrense smitte av koronavirus. Se nav.no for informasjon. Kontakt oppnås gjennom dialog i aktivitetsplan direkte til veileder, eller chat og «skriv til oss» på www.nav.no. Timeavtaler gjennomføres i all hovedsak på telefon eller digitalt.

Har du ikke mulighet til å henvende deg i digitale kanaler kan du levere søknader eller beskjeder i postkassen utenfor NAV-kontoret.

Vi er også tilgjengelig på telefon mellom kl. 10.00-14.00:
Sosialhjelp og midlertidig bolig: 412 88 101
Andre henvendelser: 412 85 398

Postadresse

Postboks 6054 Hinna, 4088 STAVANGER

Organisasjonsnummer

994101773

Kontornummer

1164

Publikumsmottak

Stavanger

Gullspennetunet 1, 4032 STAVANGER

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.00
Tirsdag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.00
Onsdag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.00
Torsdag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.00
Fredag stengt Åpent for avtalte møter kl 09.00-15.00