Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å bidra til mindre spredning av korona-virus, er NAV Hemnes sitt publikumsmottak og venterom stengt for publikum inntil ny beskjed blir gitt. På grunn av stor pågang til NAV Kontaktsenter, ber vi om at publikum tar kontakt med NAV Hemnes.
• Publikum oppfordres til å ta kontakt med NAV via Din side på www.nav.no eller
• sende e-post til nav.hemnes@nav.no for kommunale tjenester.
• Vakttelefon NAV Hemnes nr: 41258405 mandag-fredag kl 12-15.00 alle tjenester.
• Post og beskjeder kan leveres i postkasse utenfor Rådhuset.
• Søknadskjema for økonomisk sosialhjelp ligger på Hemnes kommune sine hjemmesider,
www.hemnes.kommune.no.
• For mer informasjon om korona-virus og NAV sine tjenester, se www.nav.no.
• For mer informasjon om korona-virus, se www.helsenorge.no.

Postadresse

Sentrumsveien 1 , 8646 KORGEN

Organisasjonsnummer

993258644

Kontornummer

1832

Publikumsmottak

Kommunehuset

Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN

Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 09-15.