Telefon

40 48 88 57

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

I Hattfjelldal er rådhuset, hvor vi holder til, stengt for publikum.
Det vil si at mottaket vårt er stengt.
Brukerne kan ringe tlf. 40 48 88 57.
Dette er annonsert på kommunens hjemmeside, kommunens facebookside og på plakater som er hengt opp ved alle innganger til rådhuset.
I tillegg har vi en egen sosialtelefon for brukere med økonomiforvaltning.

Postadresse

Rådhuset, O.T. Olsensvei 3a, 8690 HATTFJELLDAL

Organisasjonsnummer

994109871

Kontornummer

1826

Publikumsmottak

Hattfjelldal

O. T. Olsensvei 3A, 8690 HATTFJELLDAL

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1530.
Tirsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1530.
Onsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1530.
Torsdag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1530.
Fredag stengt Åpent for avtalte timeavtaler 0800-1530.