NAV Harstad - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Harstad har under koronasituasjonen etablert en krisetelefon for personer som befinner seg i akutt krise og som har behov for rask avklaring hos NAV. Telefonen har til hensikt å gi nødvendig bistand ved akutte hendelser når publikumsmottaket ellers er stengt. Telefonen er åpen på onsdager og fredager i tidsrommet 11:00 - 15:00, og nummeret er 902 55 047. Andre henvendelser til NAV må rettes via NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, via våre digitale løsninger på www.nav.no eller ved oppmøte i publikumsmottaket innenfor våre åpningstider.

Informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no og Harstad kommune sine hjemmesider.

Vi oppfordrer alle som har behov for å søke sosiale tjenester eller sosialhjelp om å søke digitalt.

På NAV.no finner du mer informasjon fra NAV om statlige ytelser, og permittering. NAV følger situasjonen nøye og vurder fortløpende om det er behov for å iverksette spesielle tiltak. Vårt viktigste fokus nå er å sikre fokus på livsopphold/utbetaling av ytelser.

Vi anbefaler alle til å følge med i media.

Postadresse

Postboks 24, 9481 HARSTAD

Organisasjonsnummer

891381972

Kontornummer

1903

Publikumsmottak

Harstad

Hvedings gate 1, 9405 HARSTAD

Åpningstider

Mandag12:00 - 14:00
Tirsdag12:00 - 14:00
Onsdagstengt
Torsdag12:00 - 14:00
Fredagstengt