Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

For å hindre spredning av korona-viruset er publikumsmottaket ved NAV Harstad stengt fra og med 13. mars og foreløpig ut april.

Hvis du har behov for å snakke med din veileder ta kontakt via Ditt NAV. Vi oppfordrer alle til å benytte våre digitale løsninger: nav.no, Ditt NAV, Aktivitetsplan, chat mm.


Informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no og Harstad kommune sine hjemmesider.

Vi oppfordrer alle som har behov for å søke sosiale tjenester eller sosialhjelp om å søke digitalt.

Hvis du ikke får kontakt med din veileder via Ditt NAV og har behov for nødhjelp/krisehjelp eller annen bistand har NAV Harstad vakttelefon: 90 25 50 47

På NAV.no finner du mer informasjon fra NAV om statlige ytelser, og permittering. NAV følger situasjonen nøye og vurder fortløpende om det er behov for å iverksette spesielle tiltak. Vårt viktigste fokus nå er å sike fokus på livsopphold/utbetaling av ytelser.

Vi anbefaler alle til å følge med i media

Postadresse

Postboks 24, 9481 HARSTAD

Organisasjonsnummer

891381972

Kontornummer

1903

Publikumsmottak

Harstad

Hvedings gate 1, 9405 HARSTAD

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Publikumsmottaket stengt fra og med 13. mars og foreløpig ut april.
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag stengt
Fredag stengt