Telefon

55 55 33 33

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 415 , 9615 HAMMERFEST

Organisasjonsnummer

993263966

Kontornummer

2004

Publikumsmottak

Lokasjon Kvalsund

Rådhusvegen 18, 9620 KVALSUND

Åpningstider
Mandag stengt
Tirsdag 10:00 - 13:00
Onsdag stengt
Torsdag 10:00 - 13:00
Fredag stengt

Lokasjon Hammerfest

Strandgata 52, 9600 HAMMERFEST

Åpningstider
Mandag 10:00 - 14:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag 10:00 - 14:00
Torsdag 10:00 - 14:00
Fredag 10:00 - 14:00