NAV Hammerfest - kontorinformasjon

Telefon

55 55 33 33

Sosiale tjenester tlf. 484 05 784 daglig mellom kl 09:00 og 15:00

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Postadresse

Postboks 415, 9615 HAMMERFEST

Organisasjonsnummer

993263966

Kontornummer

2004

Publikumsmottak

Hammerfest

Strandgata 52, 9600 HAMMERFEST

Åpningstider

Mandag11:30 - 14:00Avtalte timeavtaler: 08:00 - 15:00
TirsdagstengtAvtalte timeavtaler: 08:00 - 15:00
Onsdag11:30 - 14:00Avtalte timeavtaler: 08:00 - 15:00
TorsdagstengtAvtalte timeavtaler: 08:00 - 15:00
Fredag11:30 - 14:00Avtalte timeavtaler: 08:00 - 15:00