Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Hadsel har etter råd fra kommuneoverlegen bestemt at mottaket stenges med virkning fra og med 16.3.
Kontoret iverksetter nå beredskapsplanen, slik at de mest kritiske tjenestene kan opprettholdes over tid.
Vi vil benyttes oss av både videokonferanse, telefon og andre digitale løsninger, for i størst mulig grad gi de samme tjenester som før.

Alle som har behov for tjenester hos NAV oppfordres å bruke www.nav.no, kommunisere digital i sin aktivitetsplan eller via Skriv til oss/nav.no.
Dokumentasjon/papirer kan leveres i postkasse ved Rådhusets inngangsparti. Dersom du er i karantene kan nav.hadsel@nav.no benyttes.

For personer som har nødvendig kontaktbehov til NAV Hadsel kan telefonnummer 40450458 benyttes.

Postadresse

Rådhuset, 8450 STOKMARKNES

Telefaks

75 42 75 31

Organisasjonsnummer

994486578

Kontornummer

1866

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8450 STOKMARKNES

Spesielle åpningstider
Åpningstider
Mandag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent 0900-1500 for avtalte timeavtaler.
Tirsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent 0900-1500 for avtalte timeavtaler.
Onsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent 0900-1500 for avtalte timeavtaler.
Torsdag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent 0900-1500 for avtalte timeavtaler.
Fredag stengt Åpent for selvbetjening fra 1000-1400. Åpent 0900-1500 for avtalte timeavtaler.