Telefon

55 55 33 33

kl. 08.00–15.30

Innsending av skjemaer

Skal du sende søknader og skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Opplysninger

NAV Hadsel har stengt mottak i uke 46 - 49 i tråd med kommunens smitteverntiltak. Oppfølging og samtaler foregår hovedsaklig på telefon og video for å begrense antall personer i lokalet som koronatiltak. Dersom situasjon med smitte i regionen vil åpningstider endres på kort varsel.

Alle som har behov for tjenester hos NAV oppfordres å bruke www.nav.no, kommunisere digital i sin aktivitetsplan eller via Skriv til oss/nav.no.
Dokumentasjon/papirer kan leveres i postkasse ved Rådhusets inngangsparti. Dersom du er i karantene kan nav.hadsel@nav.no benyttes.

Postadresse

Rådhuset , 8450 STOKMARKNES

Telefaks

75 42 75 31

Organisasjonsnummer

994486578

Kontornummer

1866

Publikumsmottak

Rådhuset

Rådhuset, 8450 STOKMARKNES

Åpningstider
Mandag stengt Stengt uke 46 - 49.
Tirsdag stengt Stengt uke 46 - 49.
Onsdag stengt Stengt.
Torsdag stengt Stengt uke 46 - 49.
Fredag stengt Stengt